Kurz zařazuje do distanční výuky tématiku, která byla dosud vyučována na lékařských fakultách pouze prezenčně. Kurz je určen zejména pro magisterské studijní programy lékařských fakult, bakalářské studijní programy lékařských fakult. Dle podmínek může být zařazen i do magisterského studia přírodních věd, farmacie.
Autorem většiny přístupných materiálů je prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., ze 3. interní kliniky UK-1.LF.

Témata lekcí:
- Diabetes mellitus - Stručný souhrn
- Diagnostika diabetu
- Klasifikace diabetu
- Metabolický syndrom a vztahy k diabetu
- Komplikace diabetu
- Léčba diabetu
- Prevence, riziko a perspektivy diabetu