Cílem průběžné pedagogické praxe z hudební výchovy je umožnit studentům náslechy u kvalitních učitelů, poskytnout didaktické rozbory sledovaných hodin a vytvořit podmínky pro vlastní pedagogické výstupy studentů před žáky. Praxe je katedrou organizována tak, aby poskytla zkušenost s výukou hudební výchovy na běžných základních školách i školách s rozšířenou hudební výchovou.