Softwarové prostředí R pro statistické výpočty a grafiku: základy, jednoduché statistické výpočty, grafická prezentace výsledků, programování v programu R.

Podrobnější informace na stránce předmětu:

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~maciak/nmsa230_2021.php