Kurz Informace v medicíně slouží jako elektronická podpora výuky stejnojmenného předmětu, který je určen pro studenty magisterského studia všeobecného lékařství na 2. LF UK.