Orientace v základních informačních zdrojích v hudební pedagogice, v etapách vědeckovýzkumné práce a v systému výzkumných metod a technik, uplatnitelných v hudební výchově.