Cílem kurzu je seznámení s nejdůležitějšími tematickými okruhy sociologie práce. Pozornost je věnována jak dlouhodobě diskutovaným otázkám a přístupům, tak i nejnovějšímu vývoji oboru. Hlavní důraz je položen na problematiku sociálních vztahů v práci, a to zejména s ohledem na život pracovních organizací, přičemž stanou nezůstává perspektiva jednotlivce a širší politický, ekonomický a kulturní kontext práce.