Cílem kursu je seznámit studenty s obrazem Alexandra Velikého ve středověké kultuře, kterou pojímáme v jejím nejširším vymezení. Alexandra budeme sledovat v různých textových a obrazových ztvárněních napříč žánry latinské a staročeské literatury. Kurs chceme pojmout nejen jako frontální přednášku, ale spíše seminární formou. Na základě četby konkrétních ukázek (v dostupném jazyce, čili v českém, případně anglickém překladu) se dobereme společně toho, v jakých podobách středověk Alexandra znal, chápal a zobrazoval.