Kurz Čtení: teorie, praxe, reflexe se zaměřuje na otázky, jak probíhá proces čtení, jak tento proces ovlivňuje materiál (tištěná, digitální kniha, e-kniha) nebo žánr, jaké kompetence při čtení využíváme (nebo získáváme), nakolik jde o činnost individuální či nakolik ji ovlivňuje naše bezprostřední okolí a společnost. V seminární četbě budou zastoupeny různé oborové (literatura, pedagogika, sociální a kognitivní vědy) a metodologické přístupy k bádání o čtení (teorie, experimentální a kvalitativní výzkum, statistická šetření).


Budeme kombinovat několik typů činností: nebudeme pouze diskutovat nad vybranými odbornými a beletristickými texty, ale budeme se také zamýšlet nad tím, jak čteme my sami. Kurz bude veden dvěma vyučujícími, které akcentují různé teoretické i praktické problémové okruhy. V centru zájmu přitom nebudou stát pouze tzv. modeloví čtenáři a čtení „akademické“; chceme vytvořit prostor pro reflexi čtení neliterárních textů, čtení pro vlastní potěšení, čtení v každém věku.


Seminář otevíráme všem zájemcům z řad studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia, ale doporučujeme ho obzvláště budoucím učitelům – pokud se totiž naučíte uvažovat a komunikovat o tom, jak sami čtete, budete ke čtení lépe umět podněcovat své okolí. Kurz ovšem není primárně didaktický. Jeho cílem je spíše poskytnout účastníkům podmínky pro hlubší reflexi procesu čtení, a to i u mladších čtenářů.
Kurz začíná až 26. 2., první seminář odpadá.