V tomto kurzu bude podán výklad o dějinách antické filosofie. Studenti budou seznámeni s význačnými osobnostmi antického myšlení, s klasickými filosofickými díly i s nejnovější tematicky relevantní literaturou. Prezentace v kurzu jsou zaměřeny k těmto okruhům: základní rysy filosofického myšlení - vztah filosofie k mytologii, náboženství, umění a vědě, filosofický obraz světa v proměnách myšlení, péče o duši a výchova.