Kurz je odborně zaměřen na osvojení a praktické využití základních akademických dovedností potřebných pro vysokoškolské prostředí, zejména v oblastech: prezentace, CV, umění argumentace a důležitosti mezinárodní jazykových zkoušek. Studenti se naučí pracovat s Portálem elektronických zdrojů. Dále je systematicky rozšiřována slovní zásoba typická pro akademickou angličtinu.

The course focuses on acquiring and practical use of essential academic skills necessary for the university environment, especially in the areas: presentation, CV, art of reasoning and the importance of international language exams. Students will learn to work with eRESOURCES available for the students of the Faculty of Education of Charles University. Furthermore, the vocabulary typical of academic English will be systematically expanded.

Zápočet je udělen na základě splnění zadané domácí přípravy, aktivní docházky, absolvování průběžného/průběžných testů a závěrečného testu

(vše minimálně 70 procent). Student/ka má na splnění testů 2 pokusy: 1 řádný a 1 opravný.