Cílem kurzu je seznámit studenty s aktuálními výsledky domácího a zahraničního výzkumu v oblasti výukových strategií a a umožnit jim, aby si aplikaci těchto strategií vyzkoušeli v semináři.

kurz pedagogiky UPRPŠ - vychovatel

Voliltelný kurz prezenčního studia

- koncept práv dítěte - vzdělávací politika a práva dítěte - škola jako prostředí naplňování práv dítěte - škola  jako instituce: úkoly školy - škola jako organizace: podmínky a možnosti školy -škola jako společenství: vztahy a chování v souladu s právy - úloha učitele - školní kurikulum: výchova k právům dítěte, vzdělávací programy, vzdělávací prostředky

kurz specializace školní pedagogika - NMS