Inklusivní vzdělávání osob se speciálními potřebami - základní kurz.
Cílem je porozumět problému inkluse na základě teorie a práce s videoukázkami z praxe. Deficitní a kompetenční pojetí postižení.

(Verze pro celoživotní vzdělávání)