Válečné konflikty, přírodní a industriální katastrofy, epidemie i každodenní násilí odkrývají křehkost (nejen) lidského života. Synonymem pro důsledky těchto sociomateriálních jevů a procesů, které mohou být dlouhodobé, často však nezjevné, se v posledních dekádách stalo „psychologické trauma“. Původně lékařský koncept, který se konstituoval v západní medicíně od 19. století je v současnosti globálně využívaným označením, které umožňuje širokou paletu morálních, sociálních a politických mobilizací. Cílem tohoto kurzu je představit, jakou roli hraje trauma v antropologické imaginaci, jak se s ním v antropologii kriticky i empiricky pracuje a jak se promítá do dělání etnografického výzkumu. V kurzu bude trauma rozebíráno jako průsečík důležitých oborových debat medicínské antropologie (např. sociální utrpení, psychiatrické občanství), antropologie morálky a dobra (např. humanitarismus, každodenní etika) a politické antropologie (např. nacionalismus, politiky paměti).