MVI2015 Blok03 Manažerské dovednosti

Uděleno Karel Kolář
Vydáno 20. května 2016, 15.52
Vydal Moodle UK pro výuku 1
Kurz: Management vědy a inovací -- 2016-letni

Úspěšné absolvování třetího bloku MVI2015

Kritéria

  • Tento odznak udělují uživatelé s některou z následujících rolí:
    • Teacher