Back

Maková panenka

Viewing page version #1
(Restore this version) 

Modified: 1 November 2018, 11:19 AM   User: Pavlína Kučerová  → PK

O makové panence a motýlu Emanuelovi je československý večerníček z roku 1972 režírovaný Václavem Bedřichem a natočený na námět z knihy Václava Čtvrtka O Makové panence a motýlu Emanuelovi.