Vyhledávání odborných zdrojů

Tato stránka obsahuje shrnutí lekce vyhledávání odborných zdrojů v rámci kurzů vědecké práce na katedře. K rozšíření a doplnění zde uvedených informací můžete využít například skvělý kurz Práce s informacemi od KISK na MUNI v Brně, obzvláště pak jeho část „Vyhledávání jako strategické objevování“.