Нажмите на ссылку Video: lineární regrese (předpoklady a jejich ověřování), чтобы открыть ресурс.