Etické zásady chování soudce (Soudcovská unie ČR)

Klicken Sie auf 'https://www.soudci.cz/o-nas/eticke-zasady-chovani-soudce.html', um die Ressource zu öffnen