Starý, K. (2006). Efektivní výukové strategie. Dizertační práce.