Studijní neúspěšnost s ohledem na přechod ze střední na vysokou školu (SNOP)

Výstupy projektu mapují např. očekávání studentů při vstupu na VŠ a zvládnutí prvního semestru. 

Click https://www.csvs.cz/blog/2018/04/info-snop/ link to open resource.