Evropský výzkum EUROSTUDENT

Naleznete zajímavé statistiky popisující národní populace studentů s ohledem např. na socioekonomický status (vzdělání rodičů, finanční situace), věk, migrační původ aj.  

Click https://www.eurostudent.eu/ link to open resource.