Korpusy v jazykovém vyučování (Šebesta & Šormová)

Click https://books.ff.cuni.cz/korpusy/ link to open resource.