Čeština - cílový jazyk a korpusy

Нажмите на ссылку http://akces.ff.cuni.cz/system/files/ce%C5%A1tina%20-%20c%C3%ADlov%C3%BD%20jazyk.pdf, чтобы открыть ресурс.