Semantic prototype in the Czech culture

Článek prezentuje výsledky výzkumu zaměřeného na sémantické prototypy u rodilých Čechů. 

Click https://aak.slu.cz/pdfs/aak/2011/02/05.pdf link to open resource.