Důkazy vlastností přirozených čísel

J. Michal, Číselné obory a soustavy (bakalářská práce), Praha, 2018