Rámcová politika Ministerstva financí v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu

becným cílem Ministerstva financí je dosažení stavu, kdy spotřebitel činí na finančním trhu odpovědné a adekvátní rozhodnutí ve vztahu k jeho aktuální situaci, tj. obstarává si služby a pořizuje produkty, jež nejlépe vyhovují jeho aktuálním potřebám a možnostem. Současně musí být spotřebitel schopen efektivně prosazovat a chránit své zájmy a práva. Tohoto cílového stavu lze dosáhnout aktivitami v rámci tří pilířů:

  • prvním je informovanost spotřebitele, tj. zajištění adekvátních informací poskytovaných pracovníky s odpovídající odborností,
  • navazujícím pilířem je oblast finanční gramotnosti, umožňující spotřebiteli si informaci správně zpracovat, vyhodnotit a provést na finančním trhu konkrétní rozhodnutí,
  • třetím pilířem je zajištění adekvátního postavení spotřebitele ve vztahu k distributorům finančních produktů a služeb.

V konečném důsledku informovanější a odpovědné rozhodování spotřebitelů přispívá nepochybně k efektivnějšímu a stabilnějšímu fungování finančního systému a k celkové efektivnější alokaci zdrojů na finančním trhu.

Součástí dokumentu je i několik příloh (obecný katalog nástrojů ochrany spotřebitele na finančním trhu a příklady jejich užití v ČR, příčiny současného stavu ochrany spotřebitele na finančním trhu v České republice, přehled vybraných aktivit IFSRA, ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v České republice – přehled právní úpravy v roce 2007: Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR - přehled právní úpravy (.PDF, 239 kB)  a informace a schopnost s informacemi pracovat v procesu zajištění informovanosti spotřebitele.