Materiál k nácviku výslovnosti

Štěpáník, Vlčková-Mejvaldová: Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku 

Нажмите на ссылку http://mluvimcesky.cz/, чтобы открыть ресурс.