Materiál k nácviku výslovnosti

Štěpáník, Vlčková-Mejvaldová: Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku 

Click http://mluvimcesky.cz/ link to open resource.