platné znění vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Click https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27 link to open resource.