B7- Akademická a sociální integrace

Sociální a akademická integrace je jedním z faktorů, který výrazně ovlivňuje studijní úspěšnost. 

Můžete udělit razítko spolužákovi/žačce za aktivity posilující jejich začlenění do akademické obce nebo skupiny spolužáků, tedy např.

  • pokud jste spolu byli v hospodě, kavárně, na výletě, na pikniku apod. a bylo to fajn,
  • pokud jste spolu vedli zapálenou diskusi o nějakém odborném tématu,
  • za účast na nějaké studentské akci, např. Miroslavy, Politologického klubu či jiné studentské organizace,
  • za osobní )individuální) konzultaci u někoho z vyučujících (i dálkovou),
  • za účast ve volbách do akademického senátu ,
  • za účast na odborné akci nad rámec výuky, např. besedě, konferenci, kulatém stolu apod. (i online)
  • za účast na politické, dobrovolnické či jiné činnosti vysokoškoláků.

U některých položek dává smysl udělit si razítko i sám sobě, ale nejsme si jistí, že to program umožňuje (pokud ne, což je pravděpodobné, musíte holt poprosit někoho jiného, ale i to je ona sociální integrace). K razítku napište, za co je a kdy k tomu došlo. Činnost si můžete odškrtnout, máte-li ve sbírce razítka za 5 různých příležitostí a alespoň od tří osob.

V této sbírce nemáte oprávnění vidět razítka