Poloprezidentský režim, stranictví a decentralizace