Sixta, Václav (ed.): Edukace soudobých dějin v muzeu, 2021 (v tisku).