Velikost a reprezentativita výběrového souboru

Text Soukupa a Kočvarové Velikost a reprezentativita výběrového souboru v kvantitativně orientovaném pedagogickém výzkumu povinně přečíst.