PPT Kvantitativní metody - úvod

Kvantitativní metody – úvod
Pojetí kvantitativního (vs.?) kvalitativního výzkumu, kroky výzkumu, formulování vědeckého problému, a/případně hypotéz, vyhledávání a studium literatury (včetně vyhledávání v on-line databázích)

Klicken Sie auf den Link '1-Kvantitativní_metodyIúvod-VýzkumnýProblém2021.pptx', um die Datei anzuzeigen