Manson, Mark: Everything is fucked, kapitola 6-7

Varování: text obsahuje mj. větší než malé množství výrazů jako "fuck" a "shit" a také pobuřující zjednodušení Kanta. Slabší povahy si před čtením nalejou něco ostřejšího. :-)