12. Hospodářský cyklus, Hospodářský růst, s komentářem