10. Peníze a poptávka po peněžních zůstatcích s komentářem