Štěpová-prezentace

ukázka: ČECHURA, Jaroslav. Mikrohistorie a raněnovověká studia: možnosti a meze jednoho historiografického konceptu. In: Časopis Matice moravské, roč. 135, č. 2 (2016), s. 361—393.

Grulich, Josef, „Slavnostní okamžiky“ –svatební a křestní obřad vobdobí raného novověku (Závěry  tridentského koncilu  a  pražské  synody  ve  světle  jihočeských  matričních  zápisů z2.poloviny 17. století, Historická demografie 24, 2000, s. 49–82.

Grulich, Josef, Poddanská nemovitost a dědické právo na Táborsku. Vřesecká rychta vletech 1625–1825, Jihočeský sborník historický 65, 1996, s. 34–42

Click Štěpová-prezentace.pptx link to view the file.