KORONAVIRUS - okomentované návody k rozhovoru

Návody a informované souhlasy jsem nahrála do jednoho souboru a okomentovala dohromady - mou motivací bylo dát vám co nejvíc prostoru k tomu inspirovat se od sebe navzájem a zároveň poučit se i z "chyb" druhých. Zároveň jsem se snažila o anonymizaci, abych někoho z vás nekompromitovala :) (pokud jsem to někde přehlédla, omlouvám se). Zpětná vazba je tedy nahraná takto dohromady, body dostanete posléze.