Stávající Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Každá škola si připravuje svůj vlastní školní vzdělávací program, který ale musí být v souladu s obecněji formulovaným rámcovým vzdělávacím programem pro daný obor a stupeň vzdělávání. V příloze se můžete podívat, jak vypadá RVP pro gymnázia. Uvidíte, že závazný obsah učiva je formulován relativně obecně a konkrétní náplň učivat je tedy do značné míry na školách samotných.

Click RVPG-2007-07_final.pdf link to view the file.