ME T OD I K A T ÝM OV É S POLU P RÁC E A T V ORBY T ÝMŮ PRO V YS OK OŠ K O LS K É V ZD Ě LÁV ÁN Í

autoři Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze Jan Činčera, Technická univerzita v Liberci Kateřina Jančaříková, Pedagogická fakulta UK v Praze Jiří Dlouhý, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze Hana Scholleová, Vysoká škola ekonomická v Praze