Fay, Brian. 2002. Současná filosofie sociálních věd. Multikulturní přístup. SLON: Praha.