Seznam nejdůležitějších definic, vět, algoritmů a obrázky

Velmi stručný obsah přednášky ve třech obrázcích a třech seznamech.

Click shrnuti.pdf link to view the file.