Cílem tohoto kurzu je shromažďovat a průběžně doplňovat užitečné studijní materiály k různým pokročilým statistickým metodám, které mohou sloužit jak k samostudiu, tak i jako opora pro výuku.

Studijní materiály jsou členěny vždy do dvou bloků:

  • doporučená literatura obsahuje zejména odkazy na publikace k dané metodě dostupné v knihovně FFUK Celetná 20 a dále pak další studijní materiály dostupné on-line,
  • příklady aplikací pak odkazují nejčastěji na články v českých i zahraničních odborných časopisech, které dané metody aplikují, a v nichž tedy čtenář může nalézt názornou ukázku prezentace výsledků dané metody (texty jsou buď dostupné on-line, nebo přes elektronické databáze dostupné na UK).

Na konci kurzu je rovněž zařazen seznam dalších využitelných on-line zdrojů, zejména obsáhlejších webů s podpůrnými studijními materiály k většímu množství metod (v angličtině).

Tento kurz je projektem katedry sociologie FFUK a vznikl s podporou grantu FRVŠ v roce 2011.

Modifié le: samedi 3 août 2013, 14:30