K úspěšnému absolvování semináře a získání zápočtu je potřeba:

1. pravidelně se účastnit seminářů; tolerována je pouze jedna neomluvená absence, kompenzovaná náhradním úkolem;
2. odevzdávat včas všechny úkoly podle zadání;
3. aktivně se účastnit diskuzí v semináři.

V zájmu studentů je aktivně  konzultovat práci s vedoucím práce.


Последнее изменение: Пятница, 10 сентября 2021, 08:53