Seminární práce - zadaná témata

téma  student1 student2
Dopad otevřené vědy na zpřístupňování šedé literatury Ludvík Steiner Klára Holcová
Využití webových archivů pro humanitně-vědní výzkum Nikola Rosičová Ondřej Brom
National Emergency Library a následný soudní spor Internet Archive s vydavateli Kateřina Hájková
Patenty v institucionálních repozitářích – přínos, metadata, příklady Marie Valterová Anna - Marie Roženská
Digitální knihovny beletrie - charakteristika a srovnání dvou vybraných zástupců v ČR a zahraničí Pham Kieu Anh Johana Krčková
Digitální knihovny pro vzdělávání na základních školách - srovnání dvou vybraných zemí Evropy Irena Pospíšilová
Digitální knihovny pro vzdělávání na středních školách - srovnání dvou vybraných zemí Evropy Vojtěch Ráček Barbara Boxanová
Sirotčí díla - orphan works – charakteristika problematiky, zahraniční zkušenost ve zpřístupňování sirotčích děl David Černý
Digitalizáty v retrospektivních přehledech tiskařské produkce (srovnávací studie) Marie Pallová Marek Ronovský
Středověké rukopisy nejvýznamnějších světových rukopisných knihoven online Veronika Landová Tereza Vacková
Metadatové formáty v českých digitálních knihovnách k dokumentárnímu kulturnímu dědictví Šárka Janurová Pavlína Lenghartová
Abstrakty a plné texty z oboru historie v českých a středoevropských digitálních knihovnách Barbora Bláhová Kateřina Charvátová
Last modified: Thursday, 3 March 2022, 10:05 AM