Požadavky ke zkoušce:

V případě prezenční výuky: 

  1. Docházka minimálně 80% 
  2. Příprava na přednášku (případný tisk prac. listu, který bude předem zaslán) +  aktivita při přednášce - společné vyplnění listu, debata
  3. Vědomostní test reflektující obsah přednášek - k vyplnění online v Moodle (jde tedy o test domácí - shrnující, opakovací)
  4. Vytvoření grafického pracovního listu (pro studenty či žáky) na vybrané zadané téma (1 strana A4), příklady jsou k nahlédnutí v Moodle. List bude vždy vypracován na základě četby literatury, k listu bude odevzdán i naskenovaný úsek z použitého textu (zdroj s plnou citací).  

V případě distanční výuky: 

  • Samostatné shlédnutí podkladů - přednáška + odkazy + četba (v prostředí Moodle bude k dispozici seznam on-line odkazů, handout či text z "Handparatatu", týkající se tématu (asynchronní výuka))
  • Vědomostní test reflektující obsah přednášek - k vyplnění online v Moodle (jde tedy o test domácí - shrnující, opakovací)
  • Vytvoření grafického pracovního listu (pro studenty či žáky) na vybrané zadané téma (1 strana A4), příklady jsou k nahlédnutí v Moodle. List bude vždy vypracován na základě četby literatury, k listu bude odevzdán i naskenovaný úsek z použitého textu (zdroj s plnou citací).  

Sylabus / témata: 

1. Lidové hudební tradice států Evropy a jejich odraz v artificiální hudbě / Svět B. Smetany, L. Janáčka, B. Martinů a dalších

2. Nejstarší hudební památky Evropy a křesťanství jako kořen evropské hudby   

3. Symbol, řád a vesmír v díle výrazných hudebních skladatelů Evropy

4. Proč s námi hudba mluví italsky / Nálada, gesto a afekt v italské domácnosti

5. Hudební nástroj jako fenomén tvořivosti lidského ducha / Návštěva sbírek ČMH

(rezerva 6. Worldmusic - hudba "našeho" světa a hudba "jiných"? Problém pojmu "othering")

Last modified: Monday, 21 February 2022, 9:33 AM