Literatura:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích.

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů.

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

JAROŠ, Bronislav a Stanislav BALÍK. Nové komunální volby v ČR 2002–2017 : blokující menšiny? Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 10, č. 1, s. 139-152. ISSN 1804-1302.

Last modified: Monday, 13 December 2021, 12:21 PM