Seznam literatury k přednáškám Cesta k zavedení přímé volby starostů I a II

Council of Europe. 1998. Electoral system and Voting Procedures at Local Level: Report. Council of Europe Publishing

 

HÁJEK, Lukáš. Definice, příčiny a důsledky kumulace mandátů zákonodárci. Středoevropské politické studie [online]. 2016, vol. 18, no. 2–3, s. 141–170 . Dostupné z: https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/6237/5605

 

JÜPTNER, Petr. Přímá volba starostů v evropské komparaci a české diskusi. Acta Politologica [online]. 2012, vol. 4, no. 3, s. 232–245. ISSN 1803–8220. Dostupné z: https://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00323.pdf

 

JÜPTNER,, Petr. 2009. „Ministerská diskuse k případnému zavedení přímé volby starostů: velmi nízká priorita?“. Pp. 305–331 in Acta Politologica 1 (3). Dostupné z: http://acpo.fsv.cuni.cz/ACPO-23-version1-005_Juptner_US_merged.pdf.

 

LEBEDA, Tomáš. 2009. „Komunální volby klamou. Krátké zastavení nad problematickými aspekty volebního systému pro obecní zastupitelstva“. Acta Politologica 1 (3), 332–343. Dostupné z: http://acpo.vedeckecasopisy. cz/publicFiles/00056.pdf.

 

Sněmovní tisk č. 282, novela z. O obcích. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna . Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=282 10

 

Sněmovní tisk č. 282/0 – Návrh poslanců Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jana Farského, Jiřího Skalického a Františka Váchy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 124 s. . Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=282&CT1=0 

 

Sněmovní tisk č. 289, novela ústav. z. Ústava ČR. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=289&CT1=0

 

Sněmovní tisk č. 289/0 – Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Davida Kádnera, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů Poslanecká sněmovna Použité zdroje 109 Parlamentu ČR [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 12 s.. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=289&CT1=0 

 

Sněmovní tisk č. 319, novela ústav. z. Ústava ČR. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=319&CT1=0 12

 

Sněmovní tisk č. 319/0 – Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Davida Kádnera, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 14 s. . Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=319&CT1=0 

 

Sněmovní tisk č. 40, novela ústav. z. Ústava ČR. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=40&snzp=1

 

Sněmovní tisk č. 40/0 – Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 14 s. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=40&CT1=0

Last modified: Monday, 13 December 2021, 10:09 AM