Zadání k úkolu 2.

Vyhledejte školní řád na vámi vybrané základní škole (Webové stránky).

Struktura:

Rozsah práce je 1 - 2 normostrany.

Modifié le: mardi 30 novembre 2021, 14:36